Nieuwsberichten 2014

Verslag traject ‘Niet Iedereen houdt van Bingo’
December 2014

Ook als je 70 bent, heb je nog dromen en vind je niet alles leuk dat georganiseerd wordt. Met het traject ‘Niet iedereen houdt van Bingo’ wil Stichting Creatief Welzijn Senioren ouderen die zelfstandig wonen stimuleren actief te blijven en de deur uit te komen.

201114 3In november 2014 was dankzij een financiële bijdrage van Gemeente Rotterdam, kunst en cultuur, CentrumdoetRtoe en het Van Leeuwen Van Lignac Fonds de eerst keer dat ‘Niet iedereen houdt van Bingo’ plaatsvond.
In de wijk Oude Westen is in het Wijkpastoraat een serie van 4 bijeenkomsten georganiseerd waar ouderen samen met coach Martine Romer en beeldend kunstenaar Clara Froger aan de slag gingen met het verbeelden van hun droom en het maken van eerste stappen om die droom te realiseren.
In samenwerking met WMORadar, Even Buurten en het Wijkpastoraat zijn ouderen benaderd om mee te doen. Uiteindelijk waren er 4 deelnemers.
Gebleken is dat november niet de meest ideale tijd is om een nieuwe activiteit te starten. Ook is de hulp van maatschappelijk werkers en buurtcoaches meer nodig dan verwacht om mensen de deur uit te krijgen naar iets nieuws.
De aanwezige deelnemers hebben de bijeenkomsten als prettig ervaren. De sf131114 2eer was open en veilig. Deelnemers namen spontaan zelfgebakken lekkers mee voor bij de koffie. De oefeningen met kleur en beeld zorgde voor acceptatie van en ruimte voor elkaars verhaal en droom. De bijeenkomsten zijn afgesloten met het bespreken van ieders stap naar realisatie van de droom. Elke deelnemer kreeg de beelden en kleuren mee naar huis in een droomdoosje.
Voor de stichting is het duidelijk dat na deze 4 bijeenkomsten het werk niet klaar is. In januari volgt een follow-up voor de deelnemers. Gezien het beperkt aantal deelnemers deze keer is tevens gekozen om in maart een nieuwe serie te organiseren in het Oude Westen.

Niet iedereen houdt van Bingo – Oude Westen Rotterdam
November 2014

buurtkrant artikel 1114

Dit project is mede mogelijk gemaakt door Gemeente Rotterdam, Kunst en Cultuur, CentrumdoetRtoe en WMORADAR. Voor dit project werkt de stichting samen met Clara Froger.

Inventariseren en ontmoeten: hoe zorgen we voor een duurzame inbedding van onze trajecten?
Augustus 2014

tegeltje-WSG-eenzaamheid-12-5-14-337x450

De mensen van de Stichting Creatief Welzijn Senioren starten altijd met contacten te leggen in de wijk of het gebied waarin ze aan de slag gaan. Onze werkwijze is eerst: inventariseren welke organisaties en mensen er al actief zijn, kennis maken, bijeenkomsten en evenementen bijwonen. Pas daarna kijken we: wat kunnen wij hieraan toevoegen, stimuleren? Doordat we eerst hebben geïnventariseerd, weten we ook met welke organisaties we kunnen samenwerken om onze doelstellingen te verwezenlijken. Voor de stichting is het immers belangrijk, dat onze trajecten een duurzame voortzetting krijgen, een inbedding in de omgeving waar wij actief zijn of zijn geweest.

Zo zijn we in 2014 aanwezig geweest bij de bijeenkomsten die Radar Zorg & Welzijn en Vraagwijzer / Kwadraad samen organiseerden om te komen tot een woonservicegebied. De thema’s van deze ontmoetingen waren onder andere: “De relatie tussen formele en informele zorg en dienstverlening” en “Beter een goede buur dan een verre vriend (over sociale eenzaamheid). Stichting Creatief Welzijn heeft actief deelgenomen aan discussies en een speelse presentatie gegeven met ons eigen motto “Niet iedereen houdt van bingo”.

Verslag project ‘Het leven in beeld en beweging’
Uitgevoerd in Zorgcentrum Atrium najaar 2013

“Het leven in beeld in beeld en beweging” is door een van de oprichters van de stichting Creatief Welzijn Senioren opgezet in samenwerking met de zorgprofessionals, werkzaam in de huiskamer van het zorgcentrum Atrium in Rotterdam Centrum. Het ging hierbij over ouderen die in de beginfase van dementie verkeren. Of die vanwege andere omstandigheden in dagopvang verblijven.

Aan het begin van het traject spraken wij met alle betrokkenen rondom de zorg voor de mensen in de huiskamer. Om ook aan hen te vragen: waar komen jullie je bed nog voor uit? Wat zijn jouw kwaliteiten en hobby’s en hoe zou je die kunnen en willen inzetten in de huiskamer tijdens je werk?

Aan de hand daarvan hebben we een traject opgezet van vier maal een uur in de huiskamer met een afsluitend feestelijk ontbijt. Tijdens alle creatieve activiteiten zijn foto’s gemaakt, die later op een bijzondere manier als herinnering zijn verwerkt.

In deze vier uren waren alle zorgprofessionals verbonden aan de huiskamer, minimaal een uur betrokken bij de activiteiten. Dit was van belang, omdat de mensen die zelf dagelijks werkzaam zijn bij deze ouderen, zo op hun eigen wijze vervolg konden geven aan dit traject. Dit sluit aan bij een van de doelstellingen van de Stichting Creatief Welzijn Senioren: geen los project, maar een duurzame inbedding in de organisatie.

Zo hebben we een top tien van bekende muziek gemaakt. Op de vraag: hoe gaan we deze top tien noemen?, kwamen de bewoners zelf met de titel “De top tien van de Tuttenclub”. Op een na, waren het namelijk allemaal vrouwen.

Van groot belang was om de individuele wensen en ervaringen van de bewoners in kaart te brengen. Dit leidde soms tot verrassende ontdekkingen. Zo bleek dat veel bewoners uit grote gezinnen kwamen. Sommigen waren daar trots op, anderen schaamden zich ervoor. Bij het in kaart brengen van de geboorteplaatsen van de bewoners, bleek een typisch Limburgse mevrouw geboren in Alphen aan den Rijn. Als iemand niet mee wilde doen, dan was het vanzelfsprekend, dat daaraan gehoor werd gegeven. Het ging in de eerste plaats om respect voor ieders eigenheid.

Bij dit traject is gebruik gemaakt van wat er voorhanden was. Met minimale middelen is veel te bereiken. In de periode van het traject was er veel aandacht voor zingeving en vooral ook voor het samen maken van plezier. Twee doelen die ook in de activiteiten van de Stichting Creatief Welzijn Senioren centraal staan. 

Operadagen in Rotterdam
Juli 2014

‘HUISKAMERCONCERT’ in zorgcentrum Atrium

operadagen

De mensen van de Stichting Creatief Welzijn Senioren geven regelmatig advies over hoe je het welzijn van ouderen kunt bevorderen. Dat kan zijn door deel te nemen in projecten of door mensen met elkaar te verbinden. Maar het kan ook door het geven van een simpele tip. Zo kregen wij zelf de tip van Clara Froger om zorgcentrum Atrium te attenderen op de mogelijkheid van het organiseren van een zogenaamd ‘huiskamerconcert’ in het kader van de Operadagen Rotterdam. Als je jouw huiskamer of ruimte open stelt en je zorgt voor koffie, thee en een minimum aantal luisteraars, dan regelt de organisatie van de Operadagen een (gratis) concertje. Dit gebeurt als opwarmertje voor het daadwerkelijke evenement. Annette Blankenburgh, activiteitenbegeleidster van Atrium, heeft deze tip meteen opgepakt. En zo kwam half mei de operazanger Farnam Purana naar het zorgcentrum. Enige tientallen ouderen, zowel van binnen het zorgcentrum als vanuit de wijk, genoten van een bijzonder concert. In een sfeervol aangeklede zaal met bloemen, koffie met een bonbon en na afloop een drankje met een hapje, werd het concert met groot enthousiasme ontvangen. Daags na deze geslaagde avond spraken de mensen er nog over. Een van ons kwam de volgende dag een man op straat tegen, die niet ophield te vertellen hoe geweldig hij dit had gevonden. Kortom, ook met simpele middelen kun je het welzijn van ouderen een ‘boost’ geven!

Artikel gepubliceerd op Linked-in
April 2014

Bezuinigingsdrift of bedrijfsblindheid?

Je ontkomt er niet aan. Als mens ontleen je veelal jouw oordeel aan wat je eigen ervaringen zijn. Aan wat je ziet in jouw eigen omgeving. Dit gebeurt ook op het gebied van de zorg.

Je wordt geconfronteerd met mensen die niet meer helder van geest zijn en in een verpleeghuis terecht komen. Of je ziet dat iemand zorg nodig heeft, alleen woont en nu naar een verzorgingshuis toegaat. Daar waar automatisch een vorm van sociaal leven wordt aangeboden. Hoera! Vandaag is er bingo.

Maar jij als hoger opgeleide met een brede belangstelling, jij houdt niet van bingo. Een schrikbeeld. Dus stel je: naar een verzorgingshuis, dat nooit! Natuurlijk niet. Jij hebt de financiën om jouw activiteiten te waarborgen, zodat jij thuis kunt blijven wonen.

Mensen met een brede belangstelling en/of een breed netwerk zijn veelal in staat om het lang in hun eigen omgeving vol te houden. We hebben het hier niet over mensen met dementie. Voor mensen met deze tragische aandoening is opname in een verpleeghuis vaak onvermijdelijk.

Nee, we hebben het hier over mensen, die bijvoorbeeld enkel AOW hebben. Of mensen die minder hoog opgeleid zijn. Mensen die na de dood van hun partner met wie ze alles samen deden, alleen achter blijven. Mensen die geestelijk nog in orde zijn, maar die lichamelijk achteruit gaan en zorg nodig hebben. Die mensen, die vroeger naar een verzorgingshuis konden. Daar waar ze samen met anderen mochten eten. Daar waar activiteiten werden aangeboden waar ze aan mee konden doen, zoals bingo. Nu vereenzamen deze mensen. Ze raken verder in het slop met het risico op nog meer aandoeningen en kosten voor de samenleving. Dat komt door de samenhang tussen zorg en welzijn. Zorg is dan wellicht ‘gegarandeerd’, welzijn allerminst. En we weten intussen echt wel, dat er een link is tussen het welbevinden van de mens en het risico op ziekte.

Maar deze groep mensen staat niet op het netvlies van de beleidsmakers. Want zij kennen deze mensen niet. Zij verkeren immers in een omgeving van hoger opgeleide mensen met voldoende financiën om zo lang mogelijk plezierig thuis te kunnen blijven wonen. Dit heet bedrijfsblindheid. Of gaat het hier over bewust verkeerde voorlichting om de bezuinigingen te maskeren ten koste van zoveel kwetsbare ouderen?

Mirjam Hensgens en Martine Romer
Stichting Creatief Welzijn Senioren

Nieuwjaarsbericht
januari 2014

NIEUWJAARSWENS 1314

Advertenties