Projecten

De stichting biedt projecten op maat en ontwikkelt eigen projecten. De basis voor de werkwijze van de stichting is kunstzinnig dynamisch coachen.

Actuele projecten:

 1. SENIORENSOOS
  Creatieve bijeenkomsten/workshops voor  (geestelijk) gezonde ouderen, die in de wijk wonen. Deze projecten zijn wijkgericht in samenwerking
  Seniorensoos Creatief Welzijn Seniorenmet een wijk- of zorgorganisatie. De creatieve workshops worden begeleid door een kunstenaar uit de wijk. Activiteiten kunnen zijn: schilderen/tekenen, dans, handwerken, vilten, mozaïek, keramiek, jongleren, collages maken, verhalen vertellen, koken. In de afgelopen jaren zijn er in de wijk Oude Westen ism Wijkpastoraat Oude Westen en Delfshaven-Tussendijken ism Stichting Schiezicht bijeenkomsten georganiseerd. Een voorbeeld is: flyer oude westen (pdf), flyer oude westen 15 (pdf),   flyer Delfshaven Schiezicht(pdf),
 2. VERTELTHEATER: HET VERHAAL VAN ROTTERDAM…
  Wat verbindt de mensen in een wijk rondom een zorgcentrum en de bewoners van het zorgcentrum met elkaar. Aan de hand van de gesprekken selecteren twee coaches een aantal thema’s en uitspraken, die gezamenlijk leven. Met de thema’s en uitspraken wordt een voorstelling gemaakt met muziek, theater, verhalen en beeld. Bewoners van het zorgcentrum en uit de wijk voeren deze voorstelling zelf op. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om mee te werken aan bijvoorbeeld het decor. In 2016 was er een verteltheater in Zorgcentrum Atrium in Rotterdam-Centrum Flyer- Atrium en het verhaal van Rotterdam Centrum In 2017 was er een verteltheater in Zorgcentrum Siloam in Hoogvliet-Zalmplaat Filmverslag OPEN Rotterdam Siloam en het verhaal van…
 3. 365 VERHALEN, KOM ERBIJ: Verhalen creatief Welzijn Senioren
  Gezellig bijeenkomsten voor bewoners van zorgcentra. Met het 360′ spel of themakaartjes worden deelnemers uitgedaagd om herinneringen op te halen of een verhaal te vertellen. Rondom deze verhalen wordt met het maken van tekeningen of papieren kralen de herinnering vastgelegd.
 4. INVENTARISATIE EN ADVIES:
  De stichting werkt in al haar projecten samen met lokale organisaties vanuit de vraag: Hoe zorgen we voor een duurzame inbedding van ons werk? Met deze werkwijze komen we in contact met vele organisaties en bezoeken bijeenkomsten in de wijk. Regelmatig geven we korte presentaties of workshops met een oefening uit een van onze projecten.

Projecten van Stichting Creatief Welzijn Senioren gaan uit van de levensthema’s die de ouderen bezighouden. De bedoeling is met individuele aandacht deze individuele thema’s naar boven te halen en daar op creatieve wijze een nieuwe dimensie aan te geven.

Projecten worden ondersteund door:

 

 

 

 

Advertenties